Correct Technology

CRM is customer relationship management. These are applications which create more effective, efficient relationships between companies and customers. In these systems, although software plays a great role, CRM does not consist of only software.

The aim of CRM is to predict customers' needs and reach the right target audience.

For a truly successful CRM program, the company must be client-oriented as its philosophy. For a successful CRM program, you need to collect and make usage of information correctly, which is also achieved through a successful CRM program. So, not only philosophy or software is enough.


CRM Proqramları

  • Müştəri idarə olunması
  • Marketinq idarəçiliyi
  • Satış idarəçiliyi
  • Texniki Xidmətlərin İdarə Edilməsi

Yuxarıda göstərilən əsas modulları istifadə edərək, satış imkanları, təkliflər, görüşlər, telefon zəngləri, e-poçt, fakslar, texniki xidmət istəkləri şirkət və fərdlərlə əlaqələndirilir və effektiv müştəri idarəetmə sistemi qurulur. Yenə müştərilər üçün müxtəlif planlarla marketinq siyahıları yaradıla bilər, bu siyahılar üçün marketinq fəaliyyəti yaradıla bilər.