Correct Technology

Data Loss Prevention ( Məlumat İtkisi Qarşısı alınması )

Bu gün inkişaf edən texnoloji imkanlar sayəsində məlumat əldə etmək daha da asanlaşıb. Bu isə məlumat təhlükəsizliyi problemini artırır. İstifadəçilərin təsnifatı və saxlanması, məlumatların əldə edilməsini məhdudlaşdırmaq, səlahiyyətləri təyin etmək və icazəsiz üçüncü tərəflərin məlumat əldə etməsinin qarşısını almaq üçün bir çox tədqiqat aparılmışdır. DLP proqram təminatı istifadəçinin şəxsi məlumatları, qiymət hesabatları, maliyyə təhlili, büdcələr, balans məlumatları, sektor təhlili və müştəri məlumatları kimi vacib məlumatlar etibarlı şəkildə qorunur. Məlumat itkisinin qarşısının alınması sistemi təşkilat xaricində məlumat və sənədlərin sızmasının qarşısını alır. Bu baxımdan, DLP proqramı, informasiya təhlükəsizliyini təmin edən bir sistemdir.

Texnologiyaya görə həyatın formalaşdığı mövcud şərtlərə görə, informasiya təhlükəsizliyi sektoru mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məlumat itkisinin qarşısının alınması informasiya təhlükəsizliyi sektorunda da geniş yayılmış bir anlayışdır. Sektor tənzimləyici təşkilatlar tərəfindən tətbiq olunan qaydalar və sanksiyalar bütün şirkətləri məlumat təhlükəsizliyi siyasətini tərtib etməyə məcbur etdi. Şəxsi və məxfi qurumların bir çox iqtisadi və siyasi ziyanla birlikdə gətirməsi lazım olan strateji məlumatların sızması kimi DLP zəruri kommersiya məhsulu halına gəldi. Məlumatların itirilməsinin qarşısının alınması üçüncü tərəflərin dövlət qurumlarında və ya şirkətlərdə məxfi saxlanılmalı olan dəyərli sənədlərin alınmasına mane olur.

Məlumat itkisinin qarşısının alınması yeni hazırlanmış və fərqləndirici bir tətbiqdir. DLP proqramı istənməyən məlumatların sistemdən yayınmasının qarşısını almaq üçün hazırlanmışdır. Sistem administratoru tərəfindən göstərilən fayllara giriş nəzarət olunur. Bu sistem vacib və həssas məlumatların itirilməsinə, yanlış şəxslərə və icazəsiz istifadəçilərə baxmaq imkanlarının qarşısını alır. DLP proqramı sayəsində çox sayda məlumat asanlıqla təsnif edilə bilər.

Data Loss Prevention'un tətbiq sahələri hansılardlr?

Bu gün məlumat gizliliyi və məlumat itkisindən qorunma strateji əhəmiyyətə malikdir. DLP proqramı şəxsi məlumat təhlükəsizliyini, intellektual mülkiyyəti və məlumatların görünməsini qoruma altına alır.

Şəxsi məlumatların qorunması

DLP proqramı ilə həssas məlumatlar aşkarlanır, təsnif edilir və etiketlənir. Məlumatların uyğunluğu da hesabat vasitəsilə asanlıqla yoxlanılır. Xüsusilə, ödəniş kartı məlumatlarını, şəxsiyyətini müəyyənləşdirən məlumatları (PII) və müştərilərin qorunan sağlamlıq məlumatlarını (PHI) toplayan və saxlayan təşkilatların DLP proqram təminatı olmalıdır.

IP qorunması

DLP proqramı ilə intellektual mülkiyyət təsnif edilə və konfiqurasiya edilə bilər. Şirkət tərəfindən saxlanılan müştəri məlumatlarının itirilməsi və ya oğurlanması halında marka imicinə zərər verməmək üçün məlumat təhlükəsizliyi təmin edilməlidir. Tətbiq olunan monitorinq sistemi sayəsində məxfi məlumatların sızmasının qarşısı alınır.

Məlumatların Görünüşü

Qurulacaq DLP proqramı sayəsində şirkətdə saxlanan bütün məlumatlar son nöqtələrdə, şəbəkələrdə və buludda izlənə və izlənilə bilər. Məlumat itkisinin qarşısının alınması sistemi istifadəçilərin məlumatları necə və nə qədər istifadə etdiyini və istifadəçi davranışının təhlilini aparır. Qarşılıqlı məlumatlar görünmə qazanır.

Məlumat itkisinin qarşısının alınması proqramından daha səmərəli istifadə etmək üçün məlumatlar aşağıdakı prinsiplərə görə təsnif edilməlidir:

The Latest Blogs

What is Sandbox?

What is Sandbox?

What is Sandbox?

What is backlink?

What is backlink?

What is backlink? The significance of backlinks on Google

What is SSL?

What is SSL?

The importance of SSL certificate and its stability

4P Marketing

4P Marketing

4P strategy on the marketing and its explanation

Content marketing

Content marketing

The significance of content marketing and its role