Correct Technology

Distant təhsil — tədris prоsesinin elektrоn, telekоmmunikasiya, prоqram-teхniki vasitələr əsasında təşkil оlunduğu fоrmasıdır.  Distant təhsil öyrədən və öyrənən arasında əlaqəni telekommunikasiya və kompüter şəbəkələri vasitəsi ilə operativ, müntəzəm dialoq, əks əlaqə əsasında, uzaq məsafədən həyata keçirir. Online formada dərs oyrənməyin bir digər ünvanı da youtube kanallarıdır. Şagirdlər çətinlik çəkdikləri , öyrənmək istədikləri mövzuları, youtube kanalları vasitəsi ilə asanlıqla öyrənə bilərlər. Bu məqaləmizdə faydalı youtube kanallari haqqında məlumat verəcəyik.


1. Elvin Əliyevin youtube kanali: Bu kanalda distant təhsilin keçirilməsini səmərəli təskil etmək üçün faydalı olan proqramlardan olan  zoom proqramının nə işə yaradığını, necə yükləndiyini, necə istifadə edildiyi barədə ətraflı məlumat verilmişdir.  Bu kanalda eyni zamanda ən muasir proqramlar, MYP dizayn,  proqramlaşdırma, robotun proqramlaşdırması, “Active İnspire” , “Moatboot”, ”Poly Up” proqramları haqqında ətraflı olaraq maraqlı videolar paylaşılmışdır. 


2.Ağıllı bala uşaq kanalı: Bu kanal əsasən məktəbəqədər və ibdidai sinifdə oxuyan şagirdlər üçün  nəzərdə tutulmuşdur. Bu kanalda şeirlər, nağıllar, uşaq mahnıları üstünlük təşkil etməkdədir. Hər bir videoda rəngarəng, maraqlı şəkillərdən, animasiyalardan, musiqilərdən istifadə edilmişdir. Bu isə uşaqlarda  öyrənməyə marağı daha da artdırır və onlar sıxılmırlar.


3. Sizə dəstəkBu kanalda online dərslərin keçirilməsi üçün istifadə olunan proqramlar haqqında ətraflı məlumatlar məsələn teams-da dərs zamani çəkilən videonun silinməsi, sinfin logosunu və adını dəyişmək eyni zamanda virtual məktəb üçün praktik lövhələr və s. haqqında məlumatlar verilmişdir.


4. Müəllimlərə dəstək kanalında məktəbəqədər və aşağı sinif şagirdləri üçün maraqlı və əyləncəli videolar yerləşdirilmişdir. Balacalar üçün səkillərin çəkilmə qaydaları, saatin öyrənilməsi, sayma vərdişləri, toplama-çıxmanı öyrənmək və s. maraqlı videolar vardır.


5. Ordan burdanBu kanalda qədim Azərbaycan nağıllarının şəkilli və səsli videoları, məntiqi suallar, tapmacalar , uşaq mahnıları, quşlar, heyvanlarlar, bitkilərlə tanışlıq haqqında maraqlı   videolar vardır.


6. Nur uşaq kanalı : da uşaqlar üçün əlifba, tapmacalar, milli bayramlarımız haqqında maraqlı məlumatlar, milli dəyərlərimiz, uşaq şeirləri və s. haqqında maraqlı videolar vardır.


7Ailəyik biz kanalı: rənglərin öyrənilməsi, məntiq, nağıllar, həndəsi fiqurlar, heyvanlar, uşaq mahnıları və s. videolar öz əksini tapmışdır.


Saytların Hazırlanması

The Latest Blogs

What is Sandbox?

What is Sandbox?

What is Sandbox?

What is backlink?

What is backlink?

What is backlink? The significance of backlinks on Google

What is SSL?

What is SSL?

The importance of SSL certificate and its stability

4P Marketing

4P Marketing

4P strategy on the marketing and its explanation

Content marketing

Content marketing

The significance of content marketing and its role