Correct Technology

H (Heading) etiketi nədir?

Başlıq etiketinin (Heading) kod tərəfindəki yazım forması H-dir. Heading etiketləri, Google botlarının səhifə məzmunu haqqında məlumat ala bilməsi üçün başlıqlara yerləşdirilmiş HTML etiketləridir. Başlıq etiketləri 1 (H1) - 6 (H6) arasında dəyişə bilər. SEO işi edərkən, səhifə içindəki texniki quruluşda əhəmiyyətli bir yerə sahibdir.

Başlıq etiketindən istifadə üçün nümunə kodu:

<h1>Correct Technology</h1> 


H (Heading) etiketinin səhv istifadəsi.

Bir çox veb saytında H etiketinin istifadəsi barədə səhv məlumatlar verilir. Ən böyük səhvlər arasında bir veb səhifədə 1ədəd H1, 4 ədəd H2, 4 ədəd H3… olmalıdır ifadəsi var. Google Webmaster veb sayt idarə edən şəxslərin məlumat aldığı bir platformadır. Google mənbələrində H etiketindən nə qədər istifadə edilməsi barədə məlumat yer almışdır, ancaq hansı etiketdən nə qədər istifadə edilməlidir kimi bir mövzudan bəhs edilməmişdir. Buna səbəb yaratdığınız məzmunun hər zaman dəyişik uzunluqda və fərli paraqrafların olmasından qaynaqlanır.


Heading etiketinin istifadəsində ən çox buraxılan xətalar.

Saytda hər səhifədə mütləq H1 etiketi istifadə edilməlidir.

Heading etiketinin yazılış forması ardıcıl olmalıdır, belə ki H1 etiketindən sonra olan alt başlıqda H2 sonrakı alt başlıqda H3 istifadə edilməlidir.

The Latest Blogs

What is Sandbox?

What is Sandbox?

What is Sandbox?

What is backlink?

What is backlink?

What is backlink? The significance of backlinks on Google

What is SSL?

What is SSL?

The importance of SSL certificate and its stability

4P Marketing

4P Marketing

4P strategy on the marketing and its explanation

Content marketing

Content marketing

The significance of content marketing and its role